u9slot.com

+6011-5899 2595 | | BAHASA

Terma & Syarat:Promosi ini terbuka untuk semua ahli pendaftaran baru 
www.u9slot.com
U9SLOT akan memberikan 50% Bonus untuk ahli mendaftar baru di www.u9slot.com & deposit pertama dengan minimum MYR 20.
Bonus akan dikreditkan dalam masa 10minutes selepas deposit.
Bonus perlu melepaskan kali 2 sebelum permintaan untuk pengeluaran.

Contoh: Deposit MYR 100 + Bonus 50% = MYR 150
Turnover: MYR 150 x 2 Turnover = MYR 300

Mana-mana pertaruhan yang ditempatkan di dua pihak bertentangan atau menarik tidak akan diambil ke dalam perhitungan atau menghitung terhadap sebarang keperluan turnover.
Permainan poker dikecualikan dalam keperluan peralihan ini.
Promosi ini tidak dibenarkan untuk berbilang akaun, jika terdapat sebarang kolusi atau penggunaan berbilang akaun, semua kredit percuma akan dirampas.
Pensyarah dan rakan yang dirujuk tidak boleh berkongsi alamat IP yang sama atau tinggal di rumah yang sama.
Promosi ini hanya tersedia untuk ahli U9SLOT yang sedia ada & tuntutan sekali sahaja.
www.u9slot.com mempunyai hak untuk mengubah suai, menukar atau menamatkan promosi tanpa notis terlebih dahulu.

Terma & Syarat:Untuk layak sebagai rujukan, anda mesti menjadi ahli U9SLOT yang aktif dan telah membuat simpanan minimum (1) kali dengan U9SLOT.
Untuk menebus bonus rujukan anda, kenalan anda perlu mendaftar akaun baru dan membuat deposit sekurang-kurangnya satu kali dalam U9SLOT. Anda akan mendapat bonus rujukan 20% daripada jumlah deposit pertama kenalan anda.

Contoh: Deposit Kenalan Anda Pertama MYR 100 x Bonus Rujukan 20% = MYR 20
Tidak ada turnover, minimum cuci MYR 50.

Promosi ini tidak dibenarkan untuk pelbagai akaun, jika terdapat sebarang kolusi atau penggunaan pelbagai akaun, semua kredit percuma akan dirampas.
Perunjuk dan rakan rujukan tidak boleh berkongsi alamat IP yang sama atau tinggal di rumah yang sama.
Promosi ini hanya tersedia untuk ahli U9SLOT yang sedia ada & tuntutan sekali sahaja sahaja.
www.u9slot.com berhak mengubah, menukar atau menamatkan promosi tanpa notis terlebih dahulu.

Terma & Syarat:Promosi ini terbuka hanya untuk ahli www.u9slot.com yang sedia ada sahaja.
U9SLOT akan memberikan Bonus Harian 10% dengan tambah nilai minimum MYR 20.
Bonus akan dikreditkan dalam masa 10 minit selepas deposit dibayar.

Contoh: Deposit MYR 100 + Bonus 10% = MYR 110
Tidak ada turnover, minimum cuci  MYR 50.

Mana-mana pertaruhan di antara dua pihak atau menarik diri tidak akan diambil ke dalam perhitungan.
U9SLOT berhak untuk melupuskan kelayakan bonus, jumlah bonus dan sebarang kemenangan bonus yang berkaitan dengan pelanggan atau sekumpulan pelanggan sekiranya corak pertaruhan yang mencurigakan sehingga menjana keuntungan atau kelayakan bonus terjamin.
Aktiviti yang mencurigakan itu mungkin termasuk, tanpa terhad kepada, corak taruhan biasa merentas peristiwa / pasaran / pilihan yang sama yang boleh dikenalpasti dalam satu atau beberapa akaun.
www.u9slot.com berhak mengubah, menukar atau menamatkan promosi tanpa notis terlebih dahulu.

Copyright © U9 SLOT Reserved